zondag 27 april 2014

Firmware update Drift Innovation actie cameras. (Drift HD, HD 720p, Ghost, Ghost-S...)

Hoe voer je een firmware update uit bij je Drift Innovation actie camera. (Drift HD, HD 720p, Ghost, Ghost-S...)
Het is steeds aangewezen om de meest recente firmware te installeren op je camera. De updates van de firmware zorgen enerzijds voor een toevoeging van de mogelijkheden van je camera en anderzijds verhelpen ze bugs die ontdekt worden vrij snel na de lancering van elke camera.
Je vind de meest recente firmware voor je camera op de support paginas van Drift Innovation: https://driftinnovation.com/blogs/support.Hoe ga je tewerk?

- Onder het menu "Instellingen" vind je 'firmware' met de vermelding van de versie die op dit ogenblik op je camera is geïnstalleerd.
- Vergelijk het nummer van de versie met diegene die je kan vinden op de site van Drift Innovation.
- Wanneer er een hogere versie beschikbaar is kan je deze downloaden van de Drift-site. Het gaat om een file met extentie ".bin". Het is niet de bedoeling dat je die file tracht te openen. Download hem ergens in een map op je computer.
- Neem een leeg en geformateerd Micro SD kaartje en kopiëer de firmware-file naar de 'root' van het SD kaartje. Met 'root' bedoelen we dat de file als enige bestand op het kaartje mag staan. Dus geen map aanmaken op het kaartje.
- Zorg dat de batterij van je camera volledig is geladen of via de USB-kabel is aangesloten om hem permanent te voeden. Dat is belangrijk om te vermijden dat de camera zou stilvallen tijdens het bijwerken van de firmware.
- Plaats het Micro SD kaartje in de camera. De camera dient uit (off) te staan.
- Bij de camera Drift HD, Drift HD 720p, Stealth en oudere versies.
Zet de camera aan en ga onder "Instellingen" naar 'firmware'. Druk op bevestigen en je krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen "x" en "v". Kies het vinkje en bevestig. De update zal worden uitgevoerd en de camera schakelt zichzelf uit. Opgelet ; verwijder na de update je Micro SD kaartje uit de camera en formateer het opnieuw om de update-file te verwijderen. Dat is belangrijk om te vermijden dat de camera bij gebruik mogelijks zou vastlopen.
- Bij de cameras Drift Ghost, Drift Ghost-S.
Zet de camera aan. Sinds de versie Drift Ghost start de update automatisch op en schakelt de camera zich uit na de update. Normaalgezien zal de firmware-file ook automatisch verwijderd worden, van je Micro SD-kaartje, na het uitvoeren van de update. We raden aan om dit alsnog te controleren en eventueel het geheugenkaartje opnieuw te formateren.
- Na de firmware update laat je de camera minimum 1x opstarten en opnieuw uitschakelen.
- Je kan onder "instellingen" -> 'firmware' nagaan of de nieuwste versie wel degelijk is geïnstalleerd.

Laat niet na bij eventuele vragen contact op te nemen door te reageren op dit bericht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten