Posts gesorteerd op relevantie tonen voor zoekopdracht firmware. Sorteren op datum Alle posts tonen
Posts gesorteerd op relevantie tonen voor zoekopdracht firmware. Sorteren op datum Alle posts tonen

zondag 27 april 2014

Firmware update Drift Innovation actie cameras. (Drift HD, HD 720p, Ghost, Ghost-S...)

Hoe voer je een firmware update uit bij je Drift Innovation actie camera. (Drift HD, HD 720p, Ghost, Ghost-S...)
Het is steeds aangewezen om de meest recente firmware te installeren op je camera. De updates van de firmware zorgen enerzijds voor een toevoeging van de mogelijkheden van je camera en anderzijds verhelpen ze bugs die ontdekt worden vrij snel na de lancering van elke camera.
Je vind de meest recente firmware voor je camera op de support paginas van Drift Innovation: https://driftinnovation.com/blogs/support.Hoe ga je tewerk?

- Onder het menu "Instellingen" vind je 'firmware' met de vermelding van de versie die op dit ogenblik op je camera is geïnstalleerd.
- Vergelijk het nummer van de versie met diegene die je kan vinden op de site van Drift Innovation.
- Wanneer er een hogere versie beschikbaar is kan je deze downloaden van de Drift-site. Het gaat om een file met extentie ".bin". Het is niet de bedoeling dat je die file tracht te openen. Download hem ergens in een map op je computer.
- Neem een leeg en geformateerd Micro SD kaartje en kopiëer de firmware-file naar de 'root' van het SD kaartje. Met 'root' bedoelen we dat de file als enige bestand op het kaartje mag staan. Dus geen map aanmaken op het kaartje.
- Zorg dat de batterij van je camera volledig is geladen of via de USB-kabel is aangesloten om hem permanent te voeden. Dat is belangrijk om te vermijden dat de camera zou stilvallen tijdens het bijwerken van de firmware.
- Plaats het Micro SD kaartje in de camera. De camera dient uit (off) te staan.
- Bij de camera Drift HD, Drift HD 720p, Stealth en oudere versies.
Zet de camera aan en ga onder "Instellingen" naar 'firmware'. Druk op bevestigen en je krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen "x" en "v". Kies het vinkje en bevestig. De update zal worden uitgevoerd en de camera schakelt zichzelf uit. Opgelet ; verwijder na de update je Micro SD kaartje uit de camera en formateer het opnieuw om de update-file te verwijderen. Dat is belangrijk om te vermijden dat de camera bij gebruik mogelijks zou vastlopen.
- Bij de cameras Drift Ghost, Drift Ghost-S.
Zet de camera aan. Sinds de versie Drift Ghost start de update automatisch op en schakelt de camera zich uit na de update. Normaalgezien zal de firmware-file ook automatisch verwijderd worden, van je Micro SD-kaartje, na het uitvoeren van de update. We raden aan om dit alsnog te controleren en eventueel het geheugenkaartje opnieuw te formateren.
- Na de firmware update laat je de camera minimum 1x opstarten en opnieuw uitschakelen.
- Je kan onder "instellingen" -> 'firmware' nagaan of de nieuwste versie wel degelijk is geïnstalleerd.

Laat niet na bij eventuele vragen contact op te nemen door te reageren op dit bericht!

maandag 14 juli 2014

Aandachtspunten bij de aanschaf van een nieuwe of 2°-hands Drift camera: registratie, garantie, firmware, WiFi-App

Aandachtspunten bij de aanschaf van een nieuwe of 2°-hands Drift camera: registratie, garantie, firmware, WiFi-App

Garantie
Wanneer je beroep wil doen op de garantie heb je de aankoopdatum en het serienummer van je camera nodig. Beide gegevens vind je terug op de aankoopfactuur. Het serienummer staat ook op een kleine sticker op de verpakking van je camera. Je vind het eveneens terug in de sleuf waarin je de batterij dient te plaatsen of via de instellingen van de camera.
Op de Drift cameras is een garantieperiode van 2 jaar van toepassing wanneer je hem aankocht binnen de Europese unie. Lees hieromtrent ook onze post "Garantie Drift Cameras"in onze Blog Drift Belgium.

Om, bij eventuele gebreken, de garantie te laten gelden dien je steeds contact op te nemen met de officiële verkoper bij wie je je camera aankocht. Parallel hiermee kan je ook steeds een Support-ticket openen op de site van Drift: https://driftinnovation.com/blogs/support
Garantie 2°-hands camera
Kocht je je camera 2°-hands ? Is de camera nog onder garantie ? Normaalgezien is de camera die je 2°-hands aankocht reeds geregistreerd door de 1° eigenaar. Mocht je camera nog binnen de garantieperiode van 2 jaar vallen dan neem jij de garantie, als 2° eigenaar, niet automatisch over. De garantie is immers gekoppeld aan de gegevens van de 1° aankoopfactuur. Mocht je tijdens de garantieperiode alsnog een probleem hebben met de camera, dan dient de eerste eigenaar de contacten te leggen met de verkoper. Het komt er dan ook op aan om hieromtrent goede afspraken te maken om na te gaan of de verkoper van het 2°-hands toestel voor jou eventuele garantie-items wil/kan regelen.
Firmware
Kijk steeds na of op je camera de meest recente firmware geïnstalleerd is. Voor een optimale werking is dit aangewezen.
Om na te gaan over welke firmware je camera beschikt en voor de werkwijze om een firmware-upgrade uit te voeren volg je de link Firmware-upgrade.
 TIP! : Het herinstalleren van de firmware lost 90% van de eventuele problemen, die soms opduiken bij actie cameras, op.
WiFi-App
Voor onze Drift-cameras die beschikken over WiFi (Ghost en volgende) is het eveneens belangrijk steeds over de meest actuele firmware te beschikken. De WiFi-App en de firmware zijn immers op mekaar afgestemd.
Ook de WiFi-App is soms onderhevig aan actualisatie om ze compatibel te maken met de nieuwste Drift-cameras.
De meest recente Drift WiFi-App vind je op de App-Pagina van Drift.
Volg onze BLOG
Blijf steeds snel op de hoogte van nieuwe firmware en App's door je te abboneren op deze Blog. Dat kan eenvoudig door je e-mailadres in te voeren in het veld, rechts op deze pagina onder de "Labels".

maandag 27 juli 2015

Firmware Update Drift Stealth 2 - V1007 - 26/06/2015

Firmware Update Drift Stealth 2 - V1007 - 26/06/2015

Je vind de nieuwste versie, V 1.0.0.7, dd 26/06/2015, via volgende link :
Voor het uitvoeren van een Firmware Update nog even de "werkgang ":
>> Onder het menu "Instellingen" op je camera vind je 'firmware' met de vermelding van de versie die op dit ogenblik op je camera is geïnstalleerd.
>> Vergelijk het nummer van de versie met diegene die je kan vinden op de site van Drift Innovation.
>> Wanneer er een hogere versie beschikbaar is kan je deze downloaden van de Drift-site.
>> Neem een leeg en geformateerd Micro SD kaartje en kopiëer de firmware-file naar de 'root' van het SD kaartje. Met 'root' bedoelen we dat de file als enige bestand op het kaartje mag staan. Dus geen map aanmaken op het kaartje.
>> Zorg dat de batterij van je camera volledig is geladen of de camera via de USB-kabel is aangesloten om hem permanent te voeden. Dat is belangrijk om te vermijden dat de camera zou stilvallen tijdens het bijwerken van de firmware.
>> Plaats het Micro SD kaartje in de camera. De camera dient uit (off) te staan.
Zet de camera aan. Sinds de versie Drift Ghost start de update automatisch op en schakelt de camera zich uit na de update. Normaalgezien zal de firmware-file ook automatisch verwijderd worden, van je Micro SD-kaartje, na het uitvoeren van de update. We raden aan om dit alsnog te controleren en eventueel het geheugenkaartje opnieuw te formateren.
>> Na de firmware update laat je de camera minimum 1x opstarten en opnieuw uitschakelen.
>> Je kan onder "instellingen" -> 'firmware' nagaan of de nieuwste versie wel degelijk is geïnstalleerd.
Laat niet na bij eventuele vragen contact met ons op te nemen.

maandag 26 januari 2015

Firmware Update Drift Stealth 2 - 16/01/2015

Firmware Update Drift Stealth 2 - 16/01/2015

Deze update zorgt voor 
>> een nog betere verbinding met de Stealth 2 -App "Drift Connect"
>> Aanvulling van de taalkeuzes voor de menu-bediening van de camera : Engels, Frans, Spaans, Duits, Chinees.

Voor 't Nederlands nog even geduld...

Je vind de nieuwste versie via volgende link :
http://store.driftinnovation.com/firmware-update/

Voor het uitvoeren van een Firmware Update nog even de "werkgang ":
>> Onder het menu "Instellingen" op je camera vind je 'firmware' met de vermelding van de versie die op dit ogenblik op je camera is geïnstalleerd.
>> Vergelijk het nummer van de versie met diegene die je kan vinden op de site van Drift Innovation Support.
>> Wanneer er een hogere versie beschikbaar is kan je deze downloaden van de Drift-site.
>> Neem een leeg en geformateerd Micro SD kaartje en kopiëer de firmware-file naar de 'root' van het SD kaartje. Met 'root' bedoelen we dat de file als enige bestand op het kaartje mag staan. Dus geen map aanmaken op het kaartje.
>> Zorg dat de batterij van je camera volledig is geladen of de camera via de USB-kabel is aangesloten om hem permanent te voeden. Dat is belangrijk om te vermijden dat de camera zou stilvallen tijdens het bijwerken van de firmware.
>> Plaats het Micro SD kaartje in de camera. De camera dient uit (off) te staan.
Zet de camera aan. Sinds de versie Drift Ghost start de update automatisch op en schakelt de camera zich uit na de update. Normaalgezien zal de firmware-file ook automatisch verwijderd worden, van je Micro SD-kaartje, na het uitvoeren van de update. We raden aan om dit alsnog te controleren en eventueel het geheugenkaartje opnieuw te formateren.
>> Na de firmware update laat je de camera minimum 1x opstarten en opnieuw uitschakelen.
>> Je kan onder "instellingen" -> 'firmware' nagaan of de nieuwste versie wel degelijk is geïnstalleerd.

Laat niet na bij eventuele vragen contact met ons op te nemen.

donderdag 7 december 2017

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20171129 Versie 1538

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20171129 Versie 1538

Volg de link voor download:
https://driftinnovation.com/blogs/support/ghost-4k

De aangepaste firmware zorgt voor 
- een verbeterde stabiliteit van de Car DVR Modus,
- verbeterde koppeling met de afstandsbediening,
- vermindering van het energieverbruik en

- verbeterde stabiliteit van de firmware.

HOW TO UPDATE
1. Download the ‘Ghost4K.bin’ file from the respective Dropbox folder.
2. With the microSD card inserted, plug your Drift camera into your computer (MAC or PC) using the supplied USB cable.
3. Your camera should show as an External Device with the ‘Drift Card’ Micro SD card being visible as a storage device.
4. Copy the ‘Ghost4K.bin’ file into the root folder of your Micro SD card – beside the DCIM folder.
5. Safely eject your camera as a storage device from your computer.
6. Power on the camera and wait for it to automatically update itself; you will see an
‘upgrading firmware’ message. This should take a few seconds and the camera will automatically power off afterwards.
7. Power the camera on ag¬ain, and wait a few seconds for it to restart automatically.
8. After this is complete, navigate to the settings menu and check the firmware version to ensure the firmware has been successfully updated


 English Blog Drift 
 Blog Drift Françaiswoensdag 28 mei 2014

Hoe doe je een "Total Reset" bij de Drift HD en Drift HD 720p

Total reset Drift HD en Drift HD 720p


"Total Reset" als laatste redmiddel !

Ook cameras werken met een besturingsprogramma (software) en zoals bij computers durven ze soms eens te haperen. Bij eventuele storingen bij het gebruik van je camera raden we volgende werkgang aan :
>> Ga eerst na of de meest recente firmware is geïnstalleerd op je camera.
Zie http://driftbelgium.blogspot.be/2014/04/firmware-update-drift-innovation-actie.html
>> Ook wanneer de correcte firmware is geïnstalleerd is het aangewezen om deze bij storingen eerst te HER-installeren alvorens verdere stappen te ondernemen.
Zie http://driftbelgium.blogspot.be/2014/04/firmware-update-drift-innovation-actie.html 
>> Pas wanneer bovenstaande niet helpt kan een "Total Reset" mogelijks een oplossing bieden.


Hoe ga je tewerk om je camera een "Total Reset" ta geven :

1- De camera dient uitgeschakeld te zijn.
2- Druk de 'menu-knop' in tegelijkertijd met de 2 'pijltjes toetsen' en hou ze ingedrukt. Dit vergt wat vindingrijkheid ;) Ik gebruik hiervoor enkele schrijfpennen. Het klusje klaren met enkele helpende handen is ook mooi meegenomen.
3- druk dan de 'activatie-knop' in om de camera te starten.
Dit lukt niet altijd bij de eerste keer. Dus mogelijks is het aangewezen meerdere pogingen te ondernemen.
4- Herinstalleer, na een geslaagde 'total reset', de meest recente firmware op je camera.

Wanneer eventuele storingen blijven aanhouden neem je best contact op met de winkel waar je je camera aankocht en/of de https://driftinnovation.com/blogs/support

PS : Voor de Drift Ghost en Drift Ghost-S bestaat er geen mogelijkheid om een "Total Reset" uit te voeren. Bij eventuele haperingen bij het gebruik van deze modellen raden we aan om de camera firmware te herinstalleren.
Zie http://driftbelgium.blogspot.be/2014/04/firmware-update-drift-innovation-actie.html
Bij de Stealth 2 vind je, na het verwijderen van het achterklepje, een klein openingetje boven het Micro-SD slot.
Met een fijn puntje -bvb een paperclip- kan je hier een Total Reset uitvoeren .

dinsdag 24 april 2018

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180308 Versie 1.5.6.1

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180308 Versie 1.5.6.1

Volg de link voor download:
https://driftinnovation.com/blogs/support/ghost-4k

De aangepaste firmware zorgt voor
- Foto Exposure bug Fixed
- Verbeterde video opname en live stream stabiliteit
- Drift Life Gallery bug Fixed

HOW TO UPDATE
1. Download the ‘Ghost4K.bin’ file from the respective Dropbox folder.
2. With the microSD card inserted, plug your Drift camera into your computer (MAC or PC) using the supplied USB cable.
3. Your camera should show as an External Device with the ‘Drift Card’ Micro SD card being visible as a storage device.
4. Copy the ‘Ghost4K.bin’ file into the root folder of your Micro SD card – beside the DCIM folder.
5. Safely eject your camera as a storage device from your computer.
6. Power on the camera and wait for it to automatically update itself; you will see an ‘upgrading firmware’ message. This should take a few seconds and the camera will automatically power off afterwards.
7. Power the camera on ag¬ain, and wait a few seconds for it to restart automatically.
8. After this is complete, navigate to the settings menu and check the firmware version to ensure the firmware has been successfully updated 

vrijdag 26 januari 2018

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K, Versie 1.5.4.5 (20180108)

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180108 Versie 1.5.4.5

Volg de link voor download:

De aangepaste firmware zorgt voor
- Compatibiliteit met de afstandsbediening in Car DVR modus toegevoegd,
- Bluetooth steeds actief; eerder gekoppelde afstandsbediening kan nu op elk moment opnieuw verbinding maken
- Stabiliteitsverbeteringen
- De vivid modus (vivid = levendige kleuren onder filter-settings) en de Stabilisator-setting kunnen nu gelijktijdig worden geselecteerd

HOW TO UPDATE
1. Download the ‘Ghost4K.bin’ file from the respective Dropbox folder.
2. With the microSD card inserted, plug your Drift camera into your computer (MAC or PC) using the supplied USB cable.
3. Your camera should show as an External Device with the ‘Drift Card’ Micro SD card being visible as a storage device.
4. Copy the ‘Ghost4K.bin’ file into the root folder of your Micro SD card – beside the DCIM folder.
5. Safely eject your camera as a storage device from your computer.
6. Power on the camera and wait for it to automatically update itself; you will see an  ‘upgrading firmware’ message. This should take a few seconds and the camera will automatically power off afterwards. 
7. Power the camera on ag¬ain, and wait a few seconds for it to restart automatically.
8. After this is complete, navigate to the settings menu and check the firmware version to ensure the firmware has been successfully updated 

maandag 17 september 2018

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180912 Versie 1.6.0.5

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180912 Versie 1.6.0.5

Volg de link voor download:
https://driftinnovation.com/blogs/support/ghost-4k

De aangepaste firmware zorgt voor
- Nieuwe functie! Clone Modus. Bedien meerdere Ghost 4K-camera's vanuit één "Master"-G4K camera
- Car DVR-modus: houd de front-knop ingedrukt om de oplaadmodus te activeren wanneer de camera op een voeding is aangesloten.
- Video Tagging: druk tijdens het opnemen op de front-knop om uw video-opname uit te breiden met de duur van het tagging-interval.
- Nieuwe talen toegevoegd; Frans, Spaans, Duits en Italiaans

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_4K.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost 4K met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_4K.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt 

vrijdag 28 augustus 2020

Drift Ghost 4K+ Firmware Upgrade Versie 1.0.8.8 - 03/07/2020

Drift Ghost 4K+ Firmware Upgrade Versie 1.0.8.8 

Datum 03/07/2020

drift-ghost-4k-at-adren-eu-jpg-3
Download de nieuwste firmware-file via onderstaande link:

VERBETERINGEN  
- Ondersteuning van snelle Lifestream)
- Ondersteuning scan QR-code en automatische detectie van Lifestream
- Ondersteuning van scannen van QR-codes en automatische detectie van pull-streams  
- Ondersteuning voor het scannen van QR-codevideo 

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT :
1. Download het ‘Ghost_4K + .bin’ -bestand uit de respectieve Dropbox-map.
2. Sluit, terwijl de microSD-kaart is geplaatst, uw Drift-camera aan op uw computer (MAC of pc) met de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera moet worden weergegeven als een extern apparaat, waarbij de ‘Drift Card’ Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het ‘Ghost_4K + .bin’ -bestand naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Verwijder veilig uw camera als opslagapparaat van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht tot deze automatisch wordt bijgewerkt; je ziet een
‘Upgrade firmware’ bericht. Dit duurt een paar seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera weer in en wacht een paar seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en controleert u de firmwareversie om er zeker van te zijn dat de firmware is bijgewerkt

zondag 9 september 2018

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180820 Versie 1.5.7.8

Nieuwe firmware update voor de Drift Ghost 4K beschikbaar : 20180820 Versie 1.5.7.8


Volg de link voor download:
https://driftinnovation.com/blogs/support/ghost-4k

De aangepaste firmware zorgt voor
- Verbeterde stabiliteit Car DVR Modus
- Nieuwe talen toegevoegd; Frans, Spaans, Duits en Italiaans

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_4K.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost 4K met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_4K.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 
'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt 

woensdag 12 augustus 2020

Nieuwe firmware-update voor Drift Ghost X, versie 1.3.0.6, datum 2019.10.10

Nieuwe firmware-update voor Drift Ghost X, versie 1.3.0.6

Datum 2019.10.10


Downloaden via onderstaande link:
https://driftinnovation.com/blogs/support/ghost-x
Verbeteringen Versie 1.3.0.6
- Geoptimaliseerd energiebeheer om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Geoptimaliseerde clone-modus en tagging-modus.
- Verbeterde opnamestabiliteit, met name wanneer de filter- en hoge bitrate-modus samen worden toegepast 
- Verbeterde stabiliteit van het firmware-upgradeproces.
HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_X.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost X met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_X.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt

woensdag 26 augustus 2020

Drift Ghost XL Firmware update Versie 2.0.1.5 - Datum 25 08 2020

Drift Ghost XL Firmware update Versie 2.0.1.5 

Datum 25 08 2020
Download de nieuwste firmware-file via onderstaande link:

Verbeteringen Versie 2 .0.1.5
- Ondersteuning van auto Discovery Protocol
- Ondersteuning voor livestreaming naar platforms van derden
- Houd de middelste knop ingedrukt om de livestream-modus te verlaten

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_XL.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost XL met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_XL.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt

zaterdag 14 december 2019

Drift Ghost XL Firmware update Versie 1.0.6.1 - Datum 25 10 2019

Drift Ghost XL Firmware update Versie 1.0.6.1
Datum 25 10 2019


Downloaden via onderstaande link:

Verbeteringen Versie 1.0.6.1.
1. Event  Detection videos kunnen bekeken worden in de Drift Life  App. 
2. Bug opgelost bij de "Instant On" opname functie. 
3. Verbeterde performantie van het opnemen in HDR

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_XL.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost XL met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_XL.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt

zaterdag 1 december 2018

Nieuwe firmware-update voor Drift Ghost 4K, versie 1.6.2.1, datum 2018 11 26Nieuwe firmware-update voor Drift Ghost 4K, versie 1.6.2.1, datum 2018 11 26


Downloaden via onderstaande link:

VERBETERINGEN: versie 1.6.2.1
- Clone Mode nu compatibel om verbinding te maken met zowel de Drift Ghost 4K & Drift Ghost X
- Simultane Photo Mode toegevoegd - Druk tijdens video-opname op de knop "Menu" om een ​​foto te maken
- Ondersteuning van 5.8G in de clone-modus
- Verbeterde Bluetooth-prestaties.
- Bug-problemen opgelost

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_4K.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost 4K met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_4K.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt 

zondag 27 april 2014

Koppeling (pairing) van de afstandsbediening met de Drift Ghost & Ghost-S.

Koppeling (pairing) van de afstandsbediening met de Drift Ghost & Ghost-S.

Bij de aanschaf van een nieuwe camera is de afstandsbediening steeds vooraf gekoppeld ('ge-paired') met de camera. Dit wil zeggen dat beide klaar zijn voor gebruik.
Het kan echter gebeuren dat die koppeling om een of andere reden verbroken raakt. Hoe los je dit op ?

Vooreerst : zorg dat de batterijen van de camera en de afstandsbediening volledig geladen zijn.

Ga via het menu naar "instellingen". Daar vind je de keuzemogelijkheid "Afstandsbediening". Deze dient actief te staan. Dus het "V"-tje dient zichtbaar te zijn ipv de "x".
Onder de optie "Afstandsbediening" vind je "Koppeling op afstand". Dat selecteer je door op de bevestigingsknop te drukken.
Je hebt dan 2 keuze mogelijkheden:
oo> vooreerst een vakje met 2 bolletjes. Dit dient om de afstandsbediening te koppelen aan 1 camera. Je bevestigd deze keuze. Er komt een bericht op het scherm van de camera : "Please click Rec on your remote" Je dient dus op de afstandsbediening het knopje met het Drift logo in te drukken om de koppeling te activeren. Opgelet: je hebt hiertoe maar enkele seconden de tijd. Zorg dus dat je je afstandsbediening bij de hand hebt.
oo> Onder "Koppeling op afstand" heb je ook een 2° mogelijkheid : een icoontje met 1 groot bolletje verbonden met 3 kleine bolletjes. Deze optie laat je toe om 1 afstandsbediening te koppelen aan meerdere cameras van hetzelfde type. Wanneer je deze keuze activeert heb je opnieuw slechts enkele seconden om de Rec-knop op de afstandsbediening in te drukken.

Het gebeurt dat, na het uitvoeren van een firmware update de verbinding met je afstandsbediening niet meer werkt. In dat geval is het uitvoeren van bovengenoemde handelingen aangewezen om het euvel op te lossen.

Wanneer het niet lukt om de koppeling te maken kan het nuttig zijn om de meest recente firmware voor jouw camera te (her-)installeren en de koppeling opnieuw uit te voeren via het menu "instellingen', zoals hierboven omschreven.
De versie van de firmware op je camera vind je eveneens terug via de "instellingen" in het menu.
Volg de link naar https://driftinnovation.com/blogs/support    om de meest recente firmware voor je camera te vinden.

Ter info: 
>> de afstandsbediening schakeld zichzelf automatisch uit na 15 seconden wanneer hij geen contact kan leggen met een camera die, binnen bereik, op "ON" staat.
>> de combinatie van de WiFi-connectie en het gebruik van de afstandsbediening is niet aangewezen.

woensdag 30 januari 2019

Nieuwe firmware-update voor Drift Ghost X, versie 1.2.8.5, datum 2018 12 17

Nieuwe firmware-update voor Drift Ghost X, versie 1.2.8.5, datum 2018 12 17


Downloaden via onderstaande link:

VERBETERINGEN: versie 1.2.8.5
- Verbeterde Life Stream prestaties

HOE VOER JE EEN UPDATE UIT:
1. Download het bestand 'Ghost_4K.bin' uit de respectieve Dropbox-map.
2. Verbind uw Ghost 4K met de microSD-kaart met uw computer (MAC of pc) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Uw camera zou moeten worden weergegeven als een extern apparaat waarbij de 'Drift Card' Micro SD-kaart zichtbaar is als een opslagapparaat.
4. Kopieer het bestand 'Ghost_4K.bin' naar de hoofdmap van uw Micro SD-kaart - naast de DCIM-map.
5. Ontkoppel uw camera veilig los van uw computer.
6. Schakel de camera in en wacht totdat deze zichzelf automatisch bijwerkt; je zult een 'Upgrade firmware'-bericht zien. Dit duurt enkele seconden en de camera wordt daarna automatisch uitgeschakeld.
7. Schakel de camera opnieuw in en wacht enkele seconden totdat deze automatisch opnieuw opstart.
8. Nadat dit is voltooid, navigeert u naar het instellingenmenu en gaat u naar de firmwareversie om te controleren of de firmware is bijgewerkt